Marrakech to Fes

Passing mountainspass Tiz'n Test, the oasis Skoura and dunes of Chebbi at Merzouga